Baiba un Toms

Elīna un Guntars

Aiva un Jānis

Evija un Edgars

Lonija un Jānis

Sanita un Gatis

Santa un Artūrs

Oksana un Gints

Baiba un Andris

Mārīte un Klāvs